Archive for 6 marzo 2010

presentació / presentación / introduction

marzo 6, 2010

Partint de l’epitafi del poeta André Breton, “Jo busco l’or del temps”, presentem les propostes d’artistes de generacions i perfils diversos que reflexionen sobre el sentit i la funció de la temporalitat en relació a la consciència individual, la història col·lectiva o el procés del treball creatiu.

Daniel Argimon, Jordi Abelló, Jaume Pitarch, Ignasi Aballí, Josep Guinovart, Quim Tarrida. A cura de: Àlex Mitrani

/

Partiendo del epitafio del poeta André Breton, “Busco el oro del tiempo”, presentamos las propuestas de artistas de generaciones y perfiles divresos que reflexionan sobre el sentido y la función de la temporalidad en relación a la consciencia individual, la historia colectiva o el proceso de trabajo creativo.

Daniel Argimon, Jordi Abelló, Jaume Pitarch, Ignasi Aballí, Josep Guinovart, Quim Tarrida. Comisario: Àlex Mitrani

/

Based on the epitaph of the poet André Breton, “I seek the gold of time”, we present the proposals from artists from diferent generation and profiles that reflect on the meaning and function of temporality in relation to individual consciousness, collective history or the process of creative work.

Daniel Argimon, Jordi Abelló, Jaume Pitarch, Ignasi Aballí, Josep Guinovart, Quim Tarrida. Curator: Àlex Mitrani

Anuncios